Huvudlager I lager
Fler butiker 
Färre butiker 
Huvudlager I lager
Båtaccenten Länna 08-7775200
Gävle 026-510500
Göteborg Björlanda 031-927770
Göteborg Långedrag 031-7690400
Karlshamn 0454-19150
Karlskrona 0455-12708
Loftahammar 0493-61315
Luleå I lager
Mariestad 0501-393140
Motala 0141-233300
Norrköping 011-107300
Norrtälje I lager
Nyköping 0155-210862
Nynäshamn 08-52017410
Stockholm Karlslund 08-50033320
Stockholm Nacka I lager
Stockholm Segeltorp I lager
Stockholm Täby 08-54444180
Stockholm Vaxholm 08-54131386
Stockholm Åkersberga 08-54085090
Strömstad 0526-10885
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Uddevalla 0522-88740
Västerås 021-356633
Växjö 0470-70 08 80
Örebro I lager
Örnsköldsvik 0660-18200
Fredrikstad I lager
Rud/Oslo I lager
Smögen 0523-30055
Åland Mariehamn 0358-1812012

ghs07
Varning
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Innehållsförteckning

KalciumKlorid

Fler produkter från samma kategori