ghs07
Varning
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innehållsförteckning

KALCIUMKLORID 2-HYDRAT

Fler produkter från samma kategori