Tillbaka till huvudkategori

ELINSTALLATION

All 220 volts installation ombord skall göras av en behörig elektriker som är införstådd med de galvaniska problem som kan uppstå när man kopplar in landström ombord. Annars kan båtens elsystem bli livsfarligt eller orsaka svåra skador på propellrar drev och roder. En jordfelsbrytare skall ovillkorligen ingå i landströms-systemet.

220 volts och 12/24 volts systemen ombord skall vara helt åtskiljda och endast kopplas samman över en batteriladdare avsedd för marint bruk som har en inbyggd skiljetransformator. Båtens egen 12 eller 24 volts anläggning är visserligen inte livsfarlig att jobba med men kan vid felkoppling orsaka brand ombord.

All 12/24 volts installation skall ske med dubbla kablar, en för plus – en för minus och säkras av helst från en säkringspanel. Ändstycken skall i görligaste mån pressas med därtill avsett verktyg. Tennlödning är inte tillrådligt eftersom tennet kan smälta om kabeln blir varm vid en eventuell överbelastning.

Kablar och kontakter läggs så högt som möjligt i båten för att inte kunna skadas av eventuell slagvatten. Man skall undvika skarvar och kopplingsdosor inne i motorrummet.

Tvärsnittet på elkabeln räknas i kvadratmillimeter. Ju grövre kabel desto mindre spänningsfall. Tumregeln är att vanliga förbrukare ombord inte skall ha tunnare kabel än 2,5 ”kvadrat”.

TIPSET!
Märk alla kablar med små tejpremsor på vilka det står vart de går och varifrån de kommer. Man kan även numrera kablarna och göra ett kopplingsschema.